Metodické setkání školních speciálních pedagogů

Datum: 20. 01. 2022
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: MMO, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, místnost č. 504 – přístavba Nové Radnice

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se dne 20. 1. 2022 od 13:00 do 15:00 hod. uskuteční metodické setkání pro školní speciální pedagogy.

Obsahová část setkání:

  1. Zahájení metodického setkání – E. Sroková
  2. Výsledky dotazníkového šetření ŠPP ZŠ Ostravy – K. Rudyncová
  3. ŠPP v rámci organizace školy, pracovní pozice a kompetence – E. Sroková
  4. Vzájemné sdílení praxe – náměty, dotazy

Nutno se předem přihlásit: v případě zájmu kontaktuje Mgr. Evu Srokovou na email: esrokova@ostrava.cz