Metodické setkání školních speciálních pedagogů

Datum: 12. 05. 2022
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, přístavba Nové Radnice místnost č. 504

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III proběhne dne 12. 5. 2022 metodické setkání určené pro školní speciální pedagogy.

Obsahová část:

  1. Zahájení metodického setkání – Mgr. E. Sroková
  2. Podpora adaptace dětí z Ukrajiny, spolupráce s PF OU – Ing. A. Dobošová
  3. Integrace dětí z Ukrajiny do školního prostředí ČR – rozdíly školských systémů a přístupů ke škole – PaedDr. D. Zemánková
  4. Sdílení příkladů dobré praxe speciálních pedagogů
  5. Diskuse, aktuální informace, dotazy

Nutno se předem přihlásit: v případě zájmu kontaktujte Mgr. Evu Srokovou na email: esrokova@ostrava.cz.

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Sroková, metodik ŠPP v projektu RRPV OV III

T: +420 599 443 878, +420 601 103 424