Metodické setkání sociálních pedagogů

Zobrazit: Metodické setkání sociálních pedagogů
Datum: 16. 01. 2023
Čas: 12:30 - 15:00
Místo: MMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava, místnost 406

Zveme Vás na metodické setkání sociálních pedagogů ( či jiného pracovníka ŠPP) dne 16.01.2023 od 12:30 hodin.

Téma: práce s žáky a jejich rodinami ze SVL/ohrožených chudobou/ohrožených sociálním vyloučením.

Metodické setkání se bude konat v prostorách MMO, místnost č. 406.

Vedení semináře: Mgr. Karolína Joannidu.

Odkaz pro přihlášení: https://talentova.cz/events/metodickesetkanisocialnichpedagogu/

Kapacita omezena.