Metodický kurz „Jak vést technický kroužek – Kybernetika“

Datum: 18. 11. 2022
Místo: VŠB - TUO

Metodický kurz pořádá VŠB-TUO.

Metodický kurz pro vedoucí technických kroužků nebo pro ty, kteří by to chtěli zkusit.

  • jak děti zaujmout a nadchnout pro techniku
  • metodika vedení technického kroužku
  • seznámení se základy kybernetiky, elektroniky, programování, robotiky a měřící techniky
  • používání stavebnic Arduino a LEGO Mainstorms
  • sestavení a naprogramování funkčního modelu

Kurz zahrnuje teoreticko-metodickou a praktickou část, včetně výroby funkčního modelu.

Lektor: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D. – pedagog na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, popularizátor robotiky a kybernetiky, vedoucí technických kroužků

Na každý termín je nutné se zaregistrovat a zároveň přihlásit na uvedený e-mail.

  • Termín: 18. 11. 2022
  • Místo: VŠB-TUO
  • Kontaktní osoba: Hana Hanzlíková