Metodický seminář

Datum: 11. 03. 2021
Čas: 13:00
Místo: Online

Dne 11. 3. 2021 se od 13:00 do 16:00 hod uskuteční seminář s tématem Kyberšikana. Metodický seminář proběhne formou online. Zúčastnění pedagogové budou mít v rámci semináře příležitost dozvědět se, co všechno kyberšikana znamená a je, včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem na jejich předcházení využitím dostupných prostředků a preventivních opatření. Celým metodickým seminářem bude provázet zkušený lektor Tomáš Velička.

Lektor:

Tomáš Velička

Vystudoval poradenství na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V letech 1996 – 2010 pracoval v Pedagogicko – psychologické poradně v Ostravě, kde se profesně věnoval problematice sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Od roku 2013 je ředitelem Poradny pro primární prevenci Ostrava. Externě pracuje na VOŠ kde vyučuje komunikační dovednosti a sociální psychologii a pro Armádu spásy jako supervizor. Spolupracuje rovněž s ČŠI v problematice řešení šikany na školách.