Metodický seminář: Klima třídy

Datum: 26. 05. 2021
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: online

Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Účastníkům budou představeny faktory ovlivňující sociální klima třídy a seznámí se s různými diagnostickými metodami. Seminář proběhne v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III a lektorem bude Tomáš Velička.

Program:

  • Rozdíl mezi atmosférou třídy a sociálním klimatem třídy
  • Faktory, které ovlivňují sociální klima třídy
  • Diagnostické metody klimatu třídy (B-3, B-4, SO-RA-D, nestandardizovaná sociometride)
  • Možnosti práce s pozitivním klimatem třídy
  • Prevence

Počet účastníků je omezen. V případě zájmu kontaktuje Mgr. Katarínu Rudyncovou na email: krudyncova@ostrava.cz nejpozději do 24. 5. 2021.