Metodický seminář: Komunikace s rodičem a problémovým rodičem

Datum: 07. 04. 2022
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: ZŠ Březinova, Březinova 1383, 700 30 Ostrava-jih

Cíl: Uvědomění si vlastní úrovně komunikace a získání nástrojů pro efektivní komunikaci
Program:
• Teorie komunikace
• Soulad verbální a neverbální komunikace,
• Získání nástrojů pro efektivní komunikaci jak se žáky a rodiči, tak s kolegy ve škole i v běžném životě
• Význam asertivity jako obrany před agresivitou a manipulací
• Komunikační strategie, aktivní naslouchání
• Jak komunikovat s dětmi s různými specifiky (PAS, ADHD, atd.) a jak se s nimi „domluvit“
• Techniky pro rozvoj komunikace

Představení lektora: Tomáš Velička
Vystudoval poradenství na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V letech 1996 – 2010 pracoval v Pedagogicko – psychologické poradně v Ostravě, kde se profesně věnoval problematice sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Od roku 2013 je ředitelem Poradny pro primární prevenci Ostrava. Externě pracuje na VOŠ kde vyučuje komunikační dovednosti a sociální psychologii a pro Armádu spásy jako supervizor. Spolupracuje rovněž s ČŠI v problematice řešení šikany na školách.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Katarínu Rudyncovou na email: krudyncova@ostrava.cz.

Seminář proběhne v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.