Metodický seminář: Šikana a kyberšikana

Datum: 21. 04. 2022
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: ZŠ Březinova, Březinova 1383, 700 30 Ostrava-jih

Cíl: Seznámit pedagogy, žáky a rodiče s šikanou a fenoménem dnešní doby – kyberšikanou, jako s jednou z mnoha forem rizikového chování žáků. Objasnit, co všechno šikana a kyberšikana je, včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem na jejich předcházení využitím dostupných prostředků a preventivních opatření.

Program:                 

  • Přehled chování, které lze označit za šikanu/kyberšikanu, rozlišování od škádlení a jak se ke vzniklé situaci postavit, informace o možnostech řešení
  • Formy šikany/kyberšikany
  • Platná legislativa
  • Sexting, kybergrooming, flaming
  • Správné řešení šikany a kyberšikany ze strany školy
  • Možnosti prevence
  • Prostor na diskuzi a dotazy

Lektor:

Tomáš Velička

Vystudoval poradenství na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.
V letech 1996 – 2010 pracoval v Pedagogicko – psychologické poradně v Ostravě, kde se profesně věnoval problematice sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Od roku 2013 je ředitelem Poradny pro primární prevenci Ostrava. Externě pracuje na VOŠ kde vyučuje komunikační dovednosti a sociální psychologii a pro Armádu spásy jako supervizor. Spolupracuje rovněž s ČŠI v problematice řešení šikany na školách.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Katarínu Rudyncovou na email: krudyncova@ostrava.cz.

Seminář proběhne v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.