Metodický seminář

Datum: 04. 02. 2021
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: Online

Dne 4. 2. 2021 se koná online metodický seminář s názvem Spolupráce s rodičem ze sociálně slabého prostředí  – metody práce. Metodický seminář nabízí zaměření na popis specifik rodin a dětí žijících v sociálně znevýhodněném prostředí, nástin způsobů a metod možné spolupráce školy s dalšími zapojenými subjekty.  Náplní semináře bude také problematika znevýhodněných rodin z pohledu poskytování sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi a způsobu práce v rámci terénní sociální práce a sdílení postupů v rámci spolupráce pedagogických pracovníků s institucemi a aktéry pomáhající rodinám s dětmi na příkladech dobré i špatné praxe.

Seminářem bude provázet lektorka Mgr. Dominika Najvert – koordinátorka služeb / Spolu pro rodinu, z.s.