MMR: Výzvy určené na lepší vybavení základních škol budou vyhlášeny znovu.

Zobrazit: MMR: Výzvy určené na lepší vybavení základních škol budou vyhlášeny znovu.

Extrémní nápor žadatelů výrazně zpomalil informační systém a nelze tak spravedlivě stanovit pořadí předkládaných projektů. Z důvodu tohoto významného převisu projektů ve výzvách 23 a 24 určených pro základní školy a nezvládnutí tohoto náporu ze strany informačního systému z hlediska odbavení, budou výzvy ze strany MMR vyhlášeny znovu. Všem žadatelům se za komplikace MMR velmi omlouvá.

“Dělali jsme maximum pro to, abychom snížili převis žádostí a aby co nejvíce základních škol dosáhlo na podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Chtěli jsme například upravit míru podpory a zapojit možnost využití zvýhodněných úvěrů nebo zúžit limity celkových způsobilých výdajů na projekt. To se bohužel vzhledem k nesouhlasu partnerů nepovedlo. Velký nápor jsme u obou výzev očekávali, nicméně po jejich vyhlášení žadatelé zahltili kapacitu informačního systému. Tím došlo k enormnímu zpomalení a bohužel i k vypadávání přihlášených uživatelů ze systému. Snažili jsme se ve dvou krocích posílit kapacitu systému, ale ani tak se nepovedlo zajistit hladké předkládání žádostí. Za komplikace a nervy při podávání žádostí se všem žadatelům velmi omlouvám. Posílíme kapacitu informačního systému, aby k přehlcení již nikdy nedošlo,” vysvětluje ředitel Řídícího orgánu IROP Rostislav Mazal.

Viz odkaz na tiskovou zprávu
Výzvy budou spuštěny znovu přibližně do konce měsíce listopadu.