Moravskoslezský matematický šampionát 2021

Zobrazit: Moravskoslezský matematický šampionát 2021

Již 18. ročník mezinárodní matematické soutěže Moravskoslezský matematický šampionát se konal 21. října 2021 na Wichterlově gymnáziu. Soutěž je spolufinancována statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. V loňském roce se Moravskoslezský matematický šampionát neuskutečnil vzhledem ke špatné epidemiologické situaci.

Pandemie ovlivnila také letošní ročník, který se však mohl uskutečnit prezenčně. Mnoho škol či soutěžících se z důvodu karantény nebo nemoci nemohlo soutěže zúčastnit, a to včetně tradičních soutěžících z Olomouckého, Zlínského a Žilinského kraje. I přes tuto skutečnost byl letošní ročník velmi úspěšný.

Soutěž byla rozdělena na dvě základní kategorie – ZŠ 9 a SŠ 3.

Kategorie ZŠ 9 je určena primárně žákům základních škol. V letošním roce v této kategorii již potřetí nesoutěžili jednotlivci, ale čtyřčlenná družstva. Soutěžilo celkem 40 družstev (to znamená 160 dětí; v loňském roce soutěžilo v této kategorii 212 dětí). Soutěžící přijeli z 18 škol z Moravskoslezského kraje. Žáci Wichterlova gymnázia se zúčastnili mimo soutěž.

Kategorie SŠ 3 je určena žákům třetích ročníků všech typů středních škol. Počet soutěžících v této kategorii byl 47 (v loňském roce 90 soutěžících, počet zastoupených škol bylo 16 (v loňském roce vyslalo své reprezentanty 21 středních škol).

Čestným hostem letošního ročníku byl RNDr. Petr Blaschke, Ph.D. z Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě, který měl pro soutěžící připravenou přednášku na téma Descartovo číslo.

Soutěž probíhala v 18+5 učebnách, do kterých byli rozděleni soutěžící obou kategorií. Všichni museli předložit doklad o ukončeném očkování, prodělané nemoci či testování.

I letos byl v rámci soutěže vydán sborník řešených soutěžních příkladů. Pracovali na něm více než 7 měsíců vyučující Wichterlova gymnázia a jeho tisk byl hrazen také díky prostředkům od partnerů soutěže, kterými jsou statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Jednota českých matematiků a fyziků. Sborník je možno stáhnout ze stránek Wichterlova gymnázia nebo ZDE.

Na slavnostním vyhlášení výsledků byla za účasti čestných hostů vyhodnocena čtyři nejlepší družstva v kategorii ZŠ9 a pět nejlepších řešitelů v kategorii SŠ3.

Podrobnější informace naleznete ZDE.