Moravskoslezský matematický šampionát

Zobrazit: Moravskoslezský matematický šampionát

Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

Dne 24.10.2019 proběhl na Wichterlově gymnáziu již 17. ročník mezinárodní matematické soutěže Moravskoslezský matematický šampionát. Soutěž byla rozdělena na dvě základní kategorie – ZŠ 9 a SŠ 3. Kategorie ZŠ 9 je určena primárně pro žáky základních škol. V letošním roce v této kategorii již potřetí nesoutěžili jednotlivci, ale čtyřčlenná družstva.

Počet kategorii ZŠ 9 byl v letošním roce 53 družstev (tj. 212 dětí; v loňském roce soutěžilo 204 dětí a v roce 2017 to bylo „jen“ 156 dětí). Soutěžící přijeli z 29 škol z Moravskoslezského, Zlínského a Žilinského kraje. Kategorie SŠ 3 je určena pro žáky třetích ročníků všech typů středních škol. Počet soutěžících v této kategorii byl 90 (v loňském roce 94 a v roce 2017 to bylo 76 soutěžících), počet zastoupených škol z České republiky a Slovenska dosáhl čísla 21.

Čestnými hosty letošního ročníku byli Prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. z Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, který měl pro soutěžící připravenou přednášku na téma „Je Mensa plná hlupáků?“, Mgr. Martin Tomášek, místostarosta Ostravy – Poruby a Ing. Sylva Sládečková, vedoucí Odboru školství a sporu Magistrátu města Ostravy.

Průběh soutěže

Soutěž proběhla v 12+7 učebnách, do kterých byli rozděleni soutěžící obou kategorií včetně zahraničních účastníků. Žáci kategorie ZŠ 9 počítali ve dvou soutěžních blocích celkem 3 příklady. Žáci kategorie SŠ 3 řešili 5 příkladů. Jeden příklad byl zadán v anglickém jazyce. Na rozdíl od soutěží obdobného typu se na MMŠ žáci dozvědí svou úspěšnost ve stejný den.

I letos byl v rámci soutěže vydán sborník řešených soutěžních příkladů. Na sborníku pracovali vyučující Wichterlova gymnázia více než 7 měsíců a jeho tisk byl hrazen i díky prostředkům od partnerů soutěže: Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezského kraje ČR a Jednoty českých matematiků a fyziků. Sborník je možné stáhnout zde.