Možnosti zahraniční spolupráce pro MŠ a ZŠ (kurzy, webináře, výzvy inspirace)

Zobrazit: Možnosti zahraniční spolupráce pro MŠ a ZŠ (kurzy, webináře, výzvy inspirace)

AKTUALITY

EUN nabízí nové MOOC kurzy

Akademie European Schoolnet zveřejnila nabídku nových kurzů. Některé začínají už v lednu. Zjistěte, jak začlenit téma udržitelnost do školní výuky v Terra Mission MOOC: Teaching Sustainability for Action. Nahraďte frontální výuku flexibilním uspořádáním třídy a inspirujte žáky k aktivnímu učení s pomocí Active Learning and Innovative Teaching in Flexible Learning Spaces. Zajímavé statistiky za rok 2021 a kompletní nabídku kurzů na jaro 2022 najdete v online katalogu

Sport v programu Erasmus+

Kancelář CZELO pořádá v lednu ve spolupráci s Českým olympijským výborem sérii infowebinářů o možnostech financování mezinárodních projektů v oblasti sportu. Informace o centralizované aktivitě Erasmus+ Sport poskytne také bruselská agentura EACEA, a to 31. ledna 1. února. O evropské spolupráci ve sportu si můžete přečíst více i v nejnovějším vydání čtvrtletníku Mozaika

Studium na německém gymnáziu

Žáci 1. ročníku osmiletých gymnázií nebo 6. ročníků ZŠ se mohou hlásit ke studiu na dvojjazyčném gymnáziu v saské Pirně. Studium je šestileté, s přírodovědným zaměřením. Maturitní zkouška je uznávaná jak v ČR, tak v Německu. Internátní ubytování a stravování je žákům hrazeno, na víkendy se mohou vracet domů. Přihlášku je nutné podat do 25. února. Přijímací zkoušky proběhnou na gymnáziu v Děčíně ve dnech 22.– 23. března.

Studium na francouzském lyceu

Žáci 9. tříd základních škol s rozšířenou výukou jazyků mají možnost přihlásit se do 11. února ke studiu na francouzských lyceích v Dijonu a Nîmes. Vybraní studenti absolvují tříleté studium podle francouzských osnov zakončené maturitou včetně zkoušky z českého jazyka a literatury. Ubytování je zajištěno na internátu. Informace o výběrovém řízení najdete na webových stránkách AIA.

Umění sebeprezentace

Zveme vás na školení Umění sebePrezentace při práci s mládeží, které proběhne v úterý 8. února v Pardubicích. Pod vedením herce Zdeňka Stejskala se zlepšíte v nonverbální komunikaci a dozvíte se, jaké techniky můžete využít pro udržení pozornosti mladých posluchačů. Také vám představíme možnosti, které nabízí program Erasmus+ mládež. Podobná školení plánujeme letos i v dalších městech, o jejich konání vás budeme brzy informovat.

TERMÍNY VÝZEV A SEMINÁŘE

ERASMUS+


Termíny pro podávání grantových žádostí

  • Projekty mobilit (KA1): 23. únor
  • Projekty spolupráce (KA2): 23. březen
  • Centralizované aktivity: kompletní přehled 

Infosemináře a konzultace pro sektor Školní vzdělávání

Projekty spolupráce

FONDY EHP

Program Vzdělávání Fondů EHP umožňuje školám navázat spolupráci s partnery z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska.  

INSPIRACE

Získejte (evropský) přehled

Byla zpřístupněna nová digitální knihovna Mezinárodní studie, ve které najdete přehled srovnávacích analýz z produkce evropské informační sítě Eurydice. Publikace se věnují různým tématům o vzdělávání v Evropě. Jedna z nejnovějších zkoumá situaci učitelů na základních školách, jejich kariéru, rozvoj a wellbeing.

Pusťte si nás do sluchátek

Zjistěte, co hýbe světem mezinárodního vzdělávání, a poslechněte si náš podcast EduKovaně. Hostem premiérového dílu je Lenka Procházková, vedoucí kanceláře CZELO v Bruselu. Dozvíte se, jaké služby CZELO poskytuje, s čím vám může poradit nebo jaké akce chystá na české předsednictví v Radě EU. Nenechte si ujít ani nejnovější epizody z podcastu Projektor a Za hranicí

Jak pandemie ovlivnila pohodu školáků?

Na sklonku roku 2021 se konal čtvrtý ročník Evropského summitu o vzdělávání. Jedním z diskutovaných témat byl tzv. wellbeing na školách a vliv pandemie na duševní pohodu žáků i učitelů. Naše kolegyně z bruselské kanceláře CZELO sepsaly přehled důležitých bodů diskuse, záznam prezentací můžete shlédnout na webu Evropské komise.