Možnosti zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ ze státního rozpočtu a postup přijetí žáka-cizince na ZŠ do jazykové přípravy

Zobrazit: Možnosti zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ ze státního rozpočtu a postup přijetí žáka-cizince na ZŠ do jazykové přípravy

MŠMT připravilo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jejich jazykovou přípravu a nově také přidalo informace o možnosti využití nepedagogické pozice adaptačního koordinátora.

Přehledně na jednom místě nyní naleznete možnosti, jak můžete ze státního rozpočtu financovat nové ukrajinské děti a žáky ve spádových MŠ a ZŠ.

  • adaptační koordinátor (nepedagog) – pro spádové mateřské a základní školy (právnická osoba zřizovaná obcí nebo dobrovolným svazkem obcí), které budou vzdělávat min. 10 dětí/žáků cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana a které již mají plně obsazené nárokové úvazky nepedagogů
  • jazyková příprava – rozsah min 100 – max. 200 hod. výuky češtiny pro školy s min. 5 žáky-cizinci
  • navýšení výkonů (více tříd, PHmax, ONIV)

Více informací naleznete v příloze ZDE