MS Pakt – pokračujeme v rozvoji systému kariérového poradenství na ostravských základních školách

Zobrazit: MS Pakt – pokračujeme v rozvoji systému kariérového poradenství na ostravských základních školách
Datum:

Dalších 13 poradců dnes zahájilo vstupní vzdělávání. Tématem „Vývoj a přístupy v kariérovém poradenství“ je provází Iva Kirovová

Účastnící mají třeba i takováto očekávání: „Podílet se na rozvoji klíčových kompetencí pro vstup našich žáků do budoucího profesního života a naplňovat v žácích potřebu k celoživotnímu vzdělávání.”

Věříme, že se nám je podaří v rámci spolupráce naplnit.