Myšlenková mapa v 1. třídě, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804

Zobrazit: Myšlenková mapa v 1. třídě, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804

Prvňáčci se v rámci prvouky pustili do tvoření myšlenkové mapy na téma – Povolání. Někteří se pokusili doplnit ji malými srozumitelnými nákresy – piktogramy…….,

…jiní to vzali „zguntu“, třeba Hynek se svými proměnami…