Na ZŠ Provaznická fungují už řadu let třídy s rozšířenou výukou

Zobrazit: Na ZŠ Provaznická fungují už řadu let třídy s rozšířenou výukou

Město Ostrava podporuje nejen mimoškolní aktivity, ale i vzdělávání samotné. Mladí lidé jsou totiž jeho budoucností. V první půlce roku rodiče čekají zápisy do prvních tříd, přechody deváťáků na střední školy i maturity.

V Ostravě je celá řada dobrých škol, mezi které se řadí i ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce. Již několik let na této škole fungují třídy s rozšířenou výukou spolku Světa vzdělání, který nabízí speciální předměty již od první třídy. Tento zajímavý koncept je součástí několika měst po celé České republice a dává dětem možnost rozvíjet se již od útlého věku.

„Svět vzdělání velmi úzce spolupracuje se ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce již od roku 2012. V těchto třídách se žáci vzdělávají podle vzdělávacího programu školy, který je rozšířený o hodiny angličtiny, matematiky, logiky a osobnostního rozvoje. Od třetí třídy se žáci učí programování. Hodiny jsou pro žáky velmi zajímavé a motivační, děti mají z učení radost. To platí i pro vyučující v těchto třídách,“ uvedla ředitelka ZŠ Provaznická Libuše Přikrylová.  

Třídy žákům nabízejí doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu tříd. Děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou. Žáci také pracují na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě. Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě myšlením programátorským.

Rozšířená výuka se líbí dětem i vyučujícím. „S dětmi mám o 4 hodiny více, což mi umožňuje s nimi pracovat individuálně. Velkým přínosem je pro mě to, že můžeme pracovat zejména projektovým učením, takže se děti učí v souvislostech. Díky podpoře Světa vzdělání můžeme pracovat i s nadstandardními pomůckami. Díky častým exkurzím si žáci mohou vyzkoušet to, co se naučili ve třídě i ve skutečném světě,“ popsala třídní učitelka 2. B Monika Delinčáková.  

S výukou jsou spokojeni také děti a rodiče. „Líbí se mi půlené hodiny. Třída se rozdělí na dvě skupiny, kdy 1. skupina odchází na angličtinu a 2. skupina má matematiku. Díky tomu, že učitel pracuje s menším počtem žáků, bývá výuka mnohem efektivnější,“ chválí si paní Peštíková, jedna z maminek.

Třídy Světa vzdělání ovšem nepřijímají do svých řad jen nadané žáky. Do tříd se zařazují děti, které úspěšně projdou talentovými zkouškami. „Věřím, že náš koncept výuky děti opravdu obohacuje. Pokud se s námi chcete seznámit, přijďte ve čtvrtek 4. 2. v 16 hodin na informační schůzky. Zde se představíme a zodpovíme všechny dotazy,“ vyzval ředitel spolku Tomáš Blumenstein.