Nabídka metodického kurzu pro pedagogické pracovníky

Zobrazit: Nabídka metodického kurzu pro pedagogické pracovníky
Datum: 22. 09. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: Business centrum VŠB-TUO, Studentská 6202/17, 708 00, Ostrava – Poruba, místnost 231

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava si připravila pro pedagogické pracovníky, kariérové a výchovné poradce ZŠ a SŠ metodický kurz s názvem „Jak rozvíjet podnikavost žáků ZŠ a SŠ“.

Metodický kurz pro pedagogické a další pracovníky, zaměřený na metody rozvoje propodnikavého myšlení a podnikatelské kreativity žáků ZŠ a SŠ.

  • Jak pracovat s žákovskou motivací, nastavením cílů, potenciálními
    překážkami a jejich řešením?
  • Jak uchopit podnikatelské nápady žáků a hravou formou je rozvést
    do podoby podnikatelského záměru?

Pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

Lektoři:

Adam Plaček – startupový mentor, podnikatel, učitel předmětu Startup podnikání.

Tereza Kašingová – koordinátorka programu pro začínající podnikatele GREEN LIGHT.

Místo: Business centrum VŠB-TUO, Studentská 6202/17, 708 00, Ostrava – Poruba, místnost 231

E-mail: hana.hanzlikova@vsb.cz

Tel.: 596 993 719