Nabídka podpory rozvoje finanční gramotnosti školám zapojeným do projektu MAP ORP Ostrava II

Zobrazit: Nabídka podpory rozvoje finanční gramotnosti školám zapojeným do projektu MAP ORP Ostrava II

v rámci podpory rozvoje finanční gramotnosti žáků základních škol bychom rádi do škol v ORP Ostrava nabídli dvoudenní workshop pro učitele ke hře Finanční svoboda včetně obdržení 3 her z projektu MAP ORP Ostrava II, to vše ZDARMA!

Dva pedagogové z Vaší ZŠ dostanou možnost účastnit se dvoudenního workshopu, kde se seznámí s hrou Finanční svoboda a hru sehrají pod vedením zkušeného kouče a autora hry.

Učitelé zároveň obdrží písemné podklady, 4 scénáře v Powerpointu a deskové hry Finanční svoboda pro výuku na své škole.

Preferenci termínu realizace workshopů můžete vyjádřit v přiloženém dotazníku níže.

Hra je vhodná pro děti od 10 let.

Přínosy projektu pro školy:

• škola získá osvědčené know-how pro výuku finanční gramotnosti;

• učitelé školy absolvují unikátní trénink, který byl dosud dostupný pouze koučům v bankách a poradenských firmách;

• učitelé kromě předaného know-how rovněž získají nový pohled na své osobní finance;

• studenti zábavnou formou získají zkušenosti z oblasti osobních financí, které jim umožní uspět v osobním životě. Je změřeno, že zkušenost z finanční simulace se následně projeví i ve zvýšeném zájmu studentů o studium finanční gramotnosti a lepší pochopení teoretického učiva.

Chcete se dozvědět více? Navštívit můžete webové stránky hry, nebo se rovnou přihlásit přes náš dotazník!

Dotazník vyplňte prosím do středy 26.1.2022.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a ze státního rozpočtu ČR.