Nabídka pro školy od THeatr ludem

Zobrazit: Nabídka pro školy od THeatr ludem

THeatr ludem je malá nezisková organizace, která vznikla v roce 2005 a zaměřuje se na vzdělávací a kulturní projekty především v Moravskoslezském kraji. Členové této neziskové organizace se skládají z řad pedagogů, umělců a odborníků, zabývajících se nejen dramatickou výchovou.

THeatr ludem pravidelně realizuje umělecko-vzdělávací programy pod názvem Dramadílny, ve kterých se děti a žáci formou dramatických her a cvičení seznamují s literaturou, uměním, významnými osobnostmi dějin či dalšími důležitými tématy. Na vlastní kůži si tak žáci mohou vyzkoušet Komenského metodu Škola hrou. V dramadílnách děti rozvíjejí své tvořivé schopnosti a fantazii, své sociální cítění a podporují spolupráci v třídním kolektivu. S těmito dílnami jezdí lektoři po celém Moravskoslezském kraji do různých MŠ, ZŠ i SŠ.

Spolek se zaměřuje také na vzdělávání pro pedagogy a pedagogické pracovníky. Realizují různé vzdělávací semináře akreditované MŠMT. Semináře obsahují rozmanité dramatické nástroje a techniky využitelné ve výchovně-vzdělávacích, pečovatelských a uměleckých profesích. Mohou být nejen inspirací novými podněty pro práci, ale mohou přispět i k osobnostnímu rozvoji. Připravuje se také nový vzdělávací portál, na kterém budou k dispozici nové videosemináře a další metodické materiály pro pedagogy.

THeatr ludem pořádá také arteterapeutické dílny Terapie loutkou. Dílny jsou určeny dětem s různým stupněm fyzického a mentálního postižení. V dílnách dvojice lektorů motivuje děti k aktivní činnosti pomocí loutek, Pana Barvičky a Slečny Mašličky. Během lekcí děti pracují s papírem, pomáhají vytvářet různá prostředí z lana, igelitu, látky a jsou zážitkovou formou zapojeny do dění.

Spolek pravidelně realizuje, ve spolupráci s Divadlem loutek Ostrava, krajskou přehlídku dětského divadla pod názvem Ostravská Lokálka. Vytváří loutkové inscenace pro nejmladší děti i dospělé. Spolupracuje na kulturních akcích a obohacuje kulturní nabídku ve spolupráci s některými kulturními institucemi především v Moravskoslezském kraji.

Nabídku Dramadílen, Dílen terapie loutkou naleznete ZDE.

Nabídku vzdělávacích seminářů pro pedagogy naleznete ZDE.

Podrobnější informace o spolku naleznete na webu https://www.theatrludem.cz/

Případné dotazy můžete směřovat na e-mailovou adresu: theatrludem@seznam.cz 

Zdroj: THeatr ludem