Navrhněte na ocenění učitele z on-line výuky

Zobrazit: Navrhněte na ocenění učitele z on-line výuky

Termín pro podání návrhu do 8. 3. 2021

Hrdinou může být i učitel/ka. Zrovna takový, který skvěle zvládá distanční výuku. Učitelku nebo učitele, který je podle vás výborný při on-line výuce, navrhněte na ocenění. Návrhy mohou posílat rodiče, žáci i zástupci škol. Oblast školství poznamenala opatření a nařízení vlády a MŠMT, která neumožňují osobní přítomnost žáků ani jejich pedagogů ve škole. Pedagogové i žáci jsou v kontaktu pouze přes počítače a výuka je náročnější než ve školních lavicích.

 „Proto jsme se rozhodli ocenit tyto hrdiny a hrdinky, kteří v této nelehké situaci našli sílu a odvahu dělat výuku zajímavě, interaktivně a moderně, prostřednictvím on line technologií,“ zdůraznila náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.  

Kritéria:

  • inovativní přístup k distančnímu vzdělávání
  • moderní a interaktivní realizace distanční výuky
  • využívání různých nástrojů a možností prostřednictvím on line technologií
  • nadstandardní přístup k dětem a rodičům

Návrh na ocenění za příkladnou práci pedagogů základních škol, může podat kdokoli (např. rodiče, žáci, pedagogický sbor, školská rada, ředitel školy) do 8. 3. 2021.

Formulář pro podání návrhu si stáhněte  z d e .

Vyplněný formulář včetně zdůvodnění návrhu zašlete na e-mailovou adresu: msegar@ostrava.cz nebo poštou na adresu: Statutární město Ostrava, Odbor školství a sportu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava ve stanoveném termínu.  Vaše návrhy budou vyhodnoceny a ti nejlepší pedagogové se mohou těšit na ocenění.