Návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2021

Zobrazit: Návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2021

Rada města schválila dne 18.11.2020 Kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území města Ostravy zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů 2021.

Ocenění je udělováno pedagogům, kteří působí ve školách a školských zařízeních zřízených městskými obvody města, ve školách a školských zařízeních zřízených městem a v mateřských a základních školách jiných zřizovatelů na území města.

Navrhovatelem na ocenění může být: městský obvod, ředitel školy nebo školského zařízení, pedagogický kolektiv, školská rada, odbor školství a sportu, členové komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a členové rady a zastupitelstva města.

Pedagogové budou oceněni ve dvou kategoriích:

I. kategorie Pedagogická osobnost

II. kategorie Ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost

Termín pro podání návrhů: 20.1.2021

Kritéria: zde

Formulář pro podání návrhu: zde