Návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2022

Zobrazit: Návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2022

Město již tradičně oceňuje vynikající pedagogy, kteří působí ve školách a školských zařízeních zřízených městskými obvody města, ve školách a školských zařízeních zřízených městem a mateřských a základních školách jiných zřizovatelů na území města u příležitosti Dne učitelů.

Navrhovatelem může být: městský obvod, ředitel školy nebo školského zařízení, pedagogický kolektiv, školská rada, odbor školství a sportu, členové komise pro vzdělávání, vědu a výzkum, členové rady a zastupitelstva města.

Termín pro podání návrhů: 10. 12. 2021

Kritéria: – z d e –

Formulář pro podání návrhu: – z d e –

Návrhy posuzuje a vyhodnocuje komise pro vzdělávání, vědu a výzkum.