Netolismus a gambling

Zobrazit: Netolismus a gambling

Ve čtvrtek 20. února 2020 se pod záštitou projektu MAP II uskutečnil seminář na téma Netolismus a gambling pro pedagogy, školní metodiky prevence, výchovné poradce a další pracovníky škol. Účastníci semináře se dozvěděli o příznacích netolismu a gamblingu, o předcházení těmto jevům, o jednotlivých fázích závislosti a možnostech léčby, ale také např. jak nejlépe zabezpečit své účty na internetu nebo proč nedávat na internet své aktuální profilové fotografie.

Tato akce byla ze strany účastníků velmi pozitivně hodnocena, protože toto téma je považováno za velice aktuální. Zpětná vazba účastníků je příslibem pro hojnou účast v případě konání dalších podobných seminářů na takto současná a potřebná témata z oblasti digitální bezpečnosti.