Nový systém jazykové přípravy dětí s cizí státní příslušností

Zobrazit: Nový systém jazykové přípravy dětí s cizí státní příslušností
Datum: 21. 09. 2021
Čas: 14:00 - 17:00
Místo: Online

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách, a to vyhláškou č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou některých ustanovení, která platí až od školního roku 2022/23).

Dne 21. září 2021 se bude konat online diskuze „Děti z kola ven!“ o zkušenostech s dětmi s odlišným mateřským jazykem či sociálním znevýhodnění při přechodu na ZŠ. Diskuzi pořádá META společně s organizací Člověk v tísni. Diskuze se bude konat prostřednictvím platformy ZOOM.
Odkaz k registraci naleznete ZDE.

Nový systém jazykové přípravy dětí s cizí příslušností v MŠ

Nový systém jazykové přípravy pro děti s cizí státní příslušností podle § 20 ŠZ nabyl účinnosti dne 1. září 2021. Povinná jazyková příprava se týká dětí s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání. Povinnost jazykové přípravy vyplývá přímo z rámcového vzdělávání, které bylo upraveno.

Leták k novému systému jazykové přípravy pro MŠ naleznete ZDE.

Nový systém jazykové přípravy dětí s cizí příslušností v ZŠ

Podle nového systému poskytují žákům s cizí státní příslušností jazykovou přípravu výhradně školy určené příslušným krajským úřadem. Ten jazykovou přípravu i financuje.

Leták k novému systému jazykové přípravy pro ZŠ naleznete ZDE.

Určené ZŠ na území města Ostravy jsou:

Záznam z panelové diskuze, na kterém byl nový systém představen

Kompletní přehled informačních letáků naleznete ZDE.