Numeráčci 2021 V Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a

Zobrazit: Numeráčci 2021 V Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a

V roce 2017 vznikl v Mateřské škole Ostrava Varenská 2a projekt TALENTÍK, který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagement.

Tento projekt se zaměřuje na vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných dětí předškolního věku především v intelektové oblasti. Několik po sobě navazujících let realizování projektu s sebou přineslo nejednu zajímavou zkušenost, nápad či aktivitu.

Již tradiční se pro školu stala aktivita NUMERÁČCI, díky které se nám daří nominovat nadané děti ještě před nástupem do základní školy.

„Spolupracujeme s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny, kteří nabízejí svou pomoc s diagnostikováním nadání. Numeráčci jsou tříkolovou, v běžném provozu mateřské školy časově zvládnutelnou, aktivitou převážně pro děti s povinnou předškolní docházkou. Jednotlivá kola jsou motivována krátkým příběhem. V pracovních listech děti řeší zajímavé matematické a logické úkoly různých obtížností. Minulé dva ročníky se konaly za účasti mateřských škol zejména z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Postupně se zájem zvyšuje i z jiných částí Ostravy a to nás velmi těší,“ popsala ředitelka školy Stanislava Korcová.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude předávání a vyhodnocování 3. ročníku probíhat pravděpodobně pouze písemnou formou.

„Ráda bych Vás touto cestou pozvala k zapojení do aktivity NUMERÁČCI 2021. V rámci semináře Vám představím celou aktivitu, zhodnotím úskalí i úspěchy ročníků, které jsou za námi, a společně s Vámi vstoupíme do toho dalšího. Vždyť vyhledávat, nacházet a rozvíjet nadání v oblasti intelektu u dětí by mělo být stejně důležité, jako je tomu i v jiných oblastech nadání například hudební, pohybové nebo výtvarné,“ dodala ředitelka školy Stanislava Korcová.

ZDE naleznete přihlášku, ve které označte, zda máte zájem se zúčastnit online semináře, který se uskuteční 6. ledna 2021 ve 14 hodin.