O finanční podporu distanční výuky byl velký zájem — Ostrava

Zobrazit: O finanční podporu distanční výuky byl velký zájem — Ostrava

O příspěvek ze zcela nového programu na podporu distanční výuky v ostravských základních školách projevilo zájem celkem 43 z 56 škol zřizovaných jednotlivými městskými obvody. Program, který reagoval na výsledky dotazníkového šetření organizovaného městem, byl vyhlášen v srpnu. Školy z něj vyčerpají 3,168 milionu korun.

Rychlé vyhlášení programu za současné situace, komplikované epidemií nemoci covid-19, umožní školám lépe zvládat distanční vzdělávání s využitím on-line systémů. Peníze budou školy čerpat především na nákup licencí k výukovým programům, digitálních učebnic, na vzdělávání všech učitelů ve vybraných aplikacích pro distanční vzdělávání a dále na nákup SIM karet, modemů a kamer včetně příslušenství. Finanční prostředky obdrží do konce tohoto měsíce,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Účelem posílení dálkové výuky není jen řešit případné uzavření škol kvůli epidemiologické situaci. Efektivně ji lze využívat i v rámci běžné výuky v kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání nebo například v případech dlouhodobé nepřítomnosti žáka. Školy se na tento způsob výuky musí připravit jak po stránce technické, tak po stránce znalostní.

Z dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 47 základních škol v rámci ORP Ostrava, vyplynulo, že školy potřebují proškolení a praktické semináře k využívání aplikací pro on-line výuku na dálku pro pedagogy, výpočetní techniku k zapůjčení pedagogům a žákům, kteří jí nedisponují, možnost zapůjčení SIM karet na datová připojení s určitým objemem dat, vytvoření platformy k on-line vzdělávání, větší zapojení pro práci s rodinami u žáků a rodičů, kteří neměli zájem se on-line výuky zúčastnit a zastřešení možností zapojení některých prvků on-line výuky do běžné výuky i ze strany MŠMT (v případě nepřítomnosti žáků – nemoci aj.). Většinu z označených nedostatků mohou školy vyřešit díky tomuto programu, který město vyhlásilo ještě před zahájením školního roku.