O šachovou Korunku

Zobrazit: O šachovou Korunku

Dne 12. 6. 2023 se uskutečnil již 3. ročník turnaje „O šachovou Korunku“ pro děti z mateřských škol. Turnaj probíhal ve Středisku volného času Korunka, které je koordinátorem projektu „Šachy do škol“ v Ostravě..

Zúčastnilo se celkem osm čtyřčlenných družstev. Turnaj měl i své profesionální rozhodčí – paní Taťánu Bahatka (mistr Fide v šachu) a pana Aleše Štefana (vedoucího šachového zájmového útvaru v SVČ Korunka). Slavnostní ráz turnaji dodala Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. – náměstkyně primátora, která předala ceny nejen vítězům, ale všem soutěžícím dětem.

.

.

.

Celkové umístění:
1. místo: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
2. místo: Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace
3. místo: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace

Tento projekt se realizuje za finanční podpory statutárního města Ostrava, díky které mohou už i děti z mateřských škol rozvíjet logické a systematické myšlení formou šachové hry.