Objevitelská lekce na ZŠ a MŠ Krestova 36A

Zobrazit: Objevitelská lekce na ZŠ a MŠ Krestova 36A

V rámci programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu realizuje ZŠ a MŠ Krestova 36A z Ostravy Hrabůvky již čtvrtý projekt s názvem Triangl – rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti.

Škola v rámci projektu identifikuje nadání, systematicky podporuje práci s nadanými dětmi napříč předměty ve výuce, realizuje badatelské, literární a matematické kluby a uskutečňuje další aktivity na podporu nadání.

Po mnoha zamračených víkendech se v neděli 21. května mohla uskutečnit objevitelská lekce Slunce – naše hvězda.

V teoretické části malí objevitelé nahlédli do období velkého třesku, vzniku prvních hvězd a galaxií. Poté se naučili několik údajů o místě, kde ve vesmíru bydlíme, o Mléčné dráze a naší Sluneční soustavě.

V praktické části už na objevitele čekaly dva astronomické dalekohledy. U prvního dalekohledu bylo možno sledovat pomocí Herschelova hranolu sluneční skvrny a granulaci. Druhý dalekohled poskytl ukázky smyčkové protuberance a obraz sluneční fotosféry v čáře H alfa vodíku.

Všichni objevitelé si na závěr odnesli mnoho nevšedních zážitků z vlastního sledování a stolní astronomický kalendář od pana Ing. Jana Zahajského z firmy SUPRA Praha s.r.o.

Zdroj: Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace