Ocenění „Ředitel školy 2022“ – výzva k podání návrhů

Zobrazit: Ocenění „Ředitel školy 2022“ – výzva k podání návrhů

Znáte ředitele školy, který je:

skvělý manažer, je leader pedagogického procesu, je tvůrcem pozitivní atmosféry ve škole, je vzorem pro své kolegy, má inovativní přístup, přichází s pozitivními změnami, pomohl Vám vyřešit tíživou situaci ve vzdělávání Vašich dětí, je trochu „mámou a tátou“ pro žáky školy.

Navrhněte ho k ocenění statutárního města Ostravy „Ředitel školy 2022“.

Navrhovatelem může být: odborná i laická veřejnost starší 18 let

např. zřizovatel školy, školská rada, pedagogický kolektiv, rodiče žáků apod.

Formulář: – z d e –

Kritéria: – z d e –

Návrhy na ocenění ředitele školy podávejte prostřednictvím formuláře, který je rovněž k dispozici na webových stránkách www.ostrava.cz pod odborem školství a sportu.

Ocenění bude uděleno ředitelům, kteří působí ve školách zřízených městem a městskými obvody statutárního města Ostravy nebo v mateřských a základních školách jiných zřizovatelů na území města Ostravy.

Termín pro podání návrhů: 18. 4. 2022

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují kam jít, ale samy nejdou“. Jan Amos Komenský