Odborné fórum základního vzdělávání

Zobrazit: Odborné fórum základního vzdělávání
Datum: 11. 05. 2022
Čas: 09:00
Místo: Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3–Žižkov

Ředitelská akademie pořádá zásadní akci věnovanou základnímu vzdělávání. Odborné fórum bude především reagovat na materiál MŠMT „Hlavní směry revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Fórum je určeno zejména pro ředitele škol, zástupce a koordinátory ŠVP.

Odborné fórum Ředitelské akademie přinese cenné podněty pro ředitele a jejich týmy, jak proces revize ŠVP a jeho úspěšnou implementaci do života školy zvládnout, aby vedl skutečně k lepšímů rozvoji učení žíků.

V rámci odborného fóra se mimo jiné setkáte s těmito osobnostmi

  • zástupci MŠMT ČR (Jan Jiterský, Martina Tothová – novinky k průběhu revize RVP ZV, Martina Běťáková – aktuální situace ve školách)
  • zástupce vedení České školní inspekce (Tomáš Pavlas, kvalita základního vzdělávání, kritéria kvalitní školy)
  • zkušené ředitelky a ředitelé z terénu (Marie Gottfriedová, Radek Machatý a další)
  • členové týmu revize RVP (člen týmu Ondřeje Neumajera)
  • další zajímaví hosté zabývající se smysluplným rozvojem digitální kompetence v rámci ŠVP (Václav Maněna, Pavel Matějíček, …)

Více informací a pokyny pro registraci naleznete ZDE.

Odborné fórum je akreditováno v systému DVPP, č.j. MSMT- 7700/2021-2-345, účastníkům bude vystaveno Osvědčení o účasti.