Odborný workshop určený školním psychologům, pracovníkům školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

Zobrazit: Odborný workshop určený školním psychologům, pracovníkům školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení
Datum: 23. 03. 2021
Čas: 16:00

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské Univerzity

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Národní pedagogický institut České republiky

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace


si Vás dovolují pozvat na

Odborný workshop určený školním psychologům, pracovníkům školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

V rámci workshopu Vás organizátoři seznámí s nově vyvíjeným diagnostickým systémem zjišťování postojů žáků ke školním předmětům, zájmové orientace a mapování žákovských vztahů. Nástroj je založen na inovativním postupu měření psychologické vzdálenosti, umožňuje individuální i skupinovou administraci. Diagnostiku je možné provádět v online prostředí i metodou tužka – papír. Využití nástroje je např. při evaluaci školy, diagnostických rozhovorech s žáky, sledování struktury sociálních vztahů ve školním kolektivu nebo v kariérovém poradenství.

Workshop bude probíhat prostřednictvím aplikace Zoom. Odkaz na Zoom konferenční místnost přijde registrovaným účastníkům emailem dne 22.3.2021.

Samotný workshop bude trvat přibližně 60 minut, pro zájemce bude následovat diskuze

Registrace je možná Z D E.