Odstartovali jsme projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV!

Zobrazit: Odstartovali jsme projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV!

Vážení partneři a zástupci škol,

rádi s vámi sdílíme novinu, že jsme 1. ledna 2024 zahájili realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV.

Tak jako v minulých letech je projekt zaměřen na podporu společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Ostrava. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ, MŠ, ZUŠ především tím, že bude podpořena spolupráce, výměna zkušeností a implementace společných nebo sdílených aktivit zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání a dalších aktérů v území.

Projekt MAP ORP Ostrava IV nám umožňuje realizaci implementačních aktivit, které budou zaměřeny na tato klíčová témata:

  • Podpora zřizovatelských, manažerských kompetencí, řízení škol a duševní hygieny
  • Podpora čtenářské gramotnosti a pregramotnosti (včetně oblasti cizích jazyků, mediální gramotnosti a kritického myšlení)
  • Podpora logiky, matematické a digitální gramotnosti a matematické pregramotnosti
  • Podpora rovných příležitostí
  • Podpora předškolního vzdělávání a péče
  • Podpora iniciativy, podnikavosti, kreativity, sociálních a občanských kompetencí (včetně finanční gramotnosti)
  • Podpora polytechniky a řemesel (včetně EVVO)

Do těchto aktivit zapojíme jak vedení škol a jejich zřizovatele, tak i pedagogy a nepedagogické pracovníky škol, děti a žáky.

Stejně jako v předchozích projektech MAP, budeme i nadále pokračovat v tvorbě strategického dokumentu “Strategický rámec MAP do roku 2028“ včetně Seznamu investičních priorit škol a navazujících akčních plánů na školní roky 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

Veškeré informace ohledně projektu, spolu s chystanými aktivitami, budou školám nabídnuty prostřednictvím emailu, webových stránek (sekce KALENDÁŘ) a facebookových stránek projektu.

Děkujeme za vaši podporu a spolupráci v tomto novém období plném zajímavých vzdělávacích aktivit!

Realizační tým MAP ORP Ostrava IV