Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Zobrazit: Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Video s ředitelkou školy Mgr. Ludmilou Večerkovou

„Samozřejmě jsem zvažovala veškeré možné způsoby aplikace distanční výuky, ale nakonec, po poradě s pedagogy ze školy a se zbytkem vedení – se zástupkyněmi, jsme se rozhodli, že určitě nebudeme chtít veškerou tíhu vzdělávání našich žáků přenést na rodiče“, říká Mgr. Ludmila Večerková, ředitelka školy zapojené do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132.

Proto jsme zvolili předávání materiálů přes program Bakaláři (Komens) a online výuku přes Skype, využili jsme například také online výukové hodiny Světa techniky Ostrava.

Paní ředitelka zároveň děkuje i ostravské firmě TietoEVRY za zapůjčení notebooků dětem, které neměly dostatečnou techniku k účasti na online výuce.