Ohlédnutí za letními aktivitami v PLATO

Zobrazit: Ohlédnutí za letními aktivitami v PLATO

I během letošních prázdnin byl v PLATO připraven zajímavý program. Kromě již tradičních dvou příměstských kempů a Letní akademie současného umění pro pedagogy, byly připraveny tři celodenní workshopy pro děti nejrůznějšího věku.

Děcko All Inclusive

V červenci se konaly tři tvůrčí dny pro malou skupinu dětí. Děti měly možnost kreslit na skejtu, vytvořit mumii, pomalovat okna nebo provázkem obmotat Bauhaus. Děti se naučily nezbytnosti jako kreslení loktem nebo křížkový steh, ocitly se v roli vědeckých ilustrátorů nebo umělců využívajících beton. V rámci tvůrčího dne malby, který se konal 8.7.2021, byl hostem umělec Ivo Škuta. Dne 13.7.2021 se konal tvůrčí den s tématikou kresby, kterého se jako hosté zúčastnili umělkyně Lívie Škutová a umělec Hynek Chmelař. Tvůrčí den s tématikou socha, který se konal dne 27.7.2021, vedly lektorky Iveta Horáková a Alice Sovadinová.

Autorka fotografií: Magdaléna Zetek, PLATO

Kreativ Kemp 2021

V měsíci červenci a v měsíci srpnu se konal Letní kemp pro mladší děti ve věku 7-11 let. Letos s podtitulem V kulisách. Do světa současného umění se děti ponořily skrz kulisy probíhajících výstav. Děti kulisy oživily, zaplnily o rozehrály. Také si sestrojily loutky hrdinů i monster, použily nové grafické techniky a vyzkoušely si role kurátorů, umělců i techniků. Na děti čekalo netradiční divadelní kukátko, výroba kostýmů s kostýmní výtvarnicí, loutkové divadlo z krabice od bot i hra za pomocí světla a stínů. Také měly možnost vyzkoušet si japonskou techniku, papírotiskovou dílnu a tradiční vernisáž.

Autorka fotografií: Viktoriia Tymonova, PLATO

Art Kemp 2021

Art Kemp pro starší děti ve věku 12 – 14 let se letos konal od 16. srpna do 20. srpna 2021 s podtitulem Na scénu!. Program se uskutečnil na jevišti PLATO, ale také na jiných místních „scénách“. Děti se měly možnost seznámit s práci scénografa, vytvořily skutečné kulisy vlastního příběhu, navrhly kostým pro (ne)všedního superhrdinu či superhrdinku. Dále navštívily restaurátorskou dílnu, vyzkoušely se mravenčí práci s plátkovým zlatem, prozkoumaly hranice propojení malby akvarelovými a akrylovými barvami. Všechny objekty z různorodých materiálů byly vystaveny v kulisách galerie a tyto instalace zvěčnily děti pomocí mobilního telefonu. Odvážné děti měly možnost strávit v galerii spojenou s promítáním tak trochu „strašidelných“ filmů.

Autorky fotografií: Jitka Pohořálková a Magdaléna Michlová, PLATO

Letní akademie současného umění pro pedagogy 2021

Letní akademie, která se konala v měsíci srpnu byla letos s podtitulem Romantismus 21. století. Akademie navazuje na téměř dvouletý výstavní cyklus PLATO Ó a ach, krása, ruina a strach, jehož ústředním tématem jsou různé podoby ruin. Ty, krom jiného, symbolizují rozervanost, tedy základní emoci romantismu. V rámci akademie čekala na účastníky, jak teoretická přednáška zaměřená na podmínky vzniku, podoby, důsledky a kritiku prvků romantismu v současném vizuálním umění, tak praktické workshopy se samotnými umělci, kteří se svou tvorbou k romantickým konceptům vztahují. Pozornost byla zaměřena také na literaturu, kde se hledaly příklady literárních postav naplňující romantickou premisu rozervanosti. Zařazen byl také workshop věnovaný možnostem, jak integrovat současné umění do výuky.

Autorka fotografií: Magdaléna Michlová, PLATO