On line přednáška: Vzdělávání logopedických preventistů

Datum: 19. 05. 2021
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: online

Cyklus 10 tříhodinových on line přednášek pro učitelky MŠ a asistentky pedagoga.

Zahájení dne: středa 10. 3. 2021 od 13:00 – 16:00 hod.

Další navazující lekce v měsíci březnu: 17.3.2021, 24.3.2021

Další navazující lekce v měsíci dubnu: 7.4.2021, 14.4.2021, 21.4.2021, 28.4.2021

Další navazující lekce v měsíci květnu: 5.5.2021, 12.5.2021, 19.5.2021

Všechny uvedené termíny budou probíhat vždy ve středu v čase od 13:00 – 16:00 hod.

Obsah:

  • Ontogenetický vývoj řeči
  • Narušená komunikační schopnost, jednotlivé druhy NKS (příčiny, projevy)
  • Formy logopedické diagnostiky, diferenciální diagnostika (symptomatické poruchy řeči – PAS/MR/SP), orientační logopedické vyšetření
  • Logopedická prevence napříč jednotlivými jazykovými rovinami
  • Logopedická intervence v závislosti na věku dítěte (zásady reedukace)
  • Sluchové vnímání naslouchání, fonematický sluch, verbálně-akustická paměť, fonematické uvědomování, rytmizace
  • Orientace v prostoru a čase
  • Motorika (HM, JM, grafomotorika, oromotorika)
  • Pomůcky a metodické materiály pro stimulaci přirozeného rozvoj řeči
  • Literatura

Forma: on line, v případě uvolnění epidemiologických opatření prezenčně

Lektorky: speciální pedagožky SPC pro vady řeči Kpt. Vajdy:

Mgr. Lucie Bičíková

Mgr. Lada Kročová

Mgr. et. Mgr. Markéta Woska