On line seminář: Práce s problémovým dítětem, zvládání agrese, motivace žáka s ADHD či poruchami chování, komunikační strategie

Datum: 08. 04. 2021
Čas: 08:30 - 12:30
Místo: seminář online

Program semináře:

Hlavním tématem tohoto semináře je seznámit účastníky s pohledem školního speciálního pedagoga na rozsáhlou problematiku dětí s diagnostikovaným ADHD, ukázat jak významnou roli pro efektivitu práce pedagogů hraje příčina, na jejímž základě bylo ADHD dítěti diagnostikováno, vysvětlit jak významnou úlohu hraje komunikace s rodiči dětí a ostatními pedagogy, kteří žáka vyučují. Dále je cílem zdůraznit nezbytnost pevně stanovených pravidel a jejich důsledného dodržování všemi zúčastněnými, pravidelného režimu a nastínění možnosti, jak mohou děti s ADHD neohrožujícími způsoby ventilovat napětí.

Lektorka semináře: Mgr. Marie Komárová

Seminář je určen pro pracovníky školních klubů a školních družin.

Prosíme o registraci na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/line-seminar-prace-s-problemovym-ditetem-zak-s-adhd-priciny-a-metody-prace/

Účast na semináři je pro Vás bezplatná.

Těšíme se na setkání s Vámi