On line seminář: Programovací jazyk Scratch pro 2. stupeň ZŠ

Datum: 25. 05. 2021
Čas: 15:00 - 17:00
Místo: seminář online

Datum:          

25.5.2021        15:00-17:00 hod.       Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.

Program semináře:

Seminář je určen pro všechny učitele 2. stupně, kterých se týkají změny RVP ve vzdělávací oblasti Informatika. Náplní 2hodinového semináře je seznámení účastníků se změnami v oblasti Informatika, představení vzorových ŠVP, učebnic, metodik a dalších materiálů. V praktické části semináře budou účastníci seznámeni s prostředím Scratch včetně realizace příkladů z učebnice „Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy“.

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky 2. stupně ZŠ.

Z kapacitních důvodů je nutná registrace na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/programovaci-jazyk-scratch-pro-2-stupen-zs/

Účast na semináři je pro Vás bezplatná.