On line seminář: Programovací jazyk Scratch pro1. stupeň ZŠ

Datum: 16. 06. 2021
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: seminář online

Datum:          

16.6.2021        13:00-15:00 hod.       Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D.

Program semináře:

Seminář je určen pro všechny učitele 1. stupně, kterých se týkají změny RVP ve vzdělávací oblasti Informatika. Náplní 2hodinového semináře je seznámení účastníků se změnami v oblasti Informatika, představení vzorových ŠVP, učebnic, metodik a dalších materiálů. V praktické části semináře budou účastníci seznámeni s prostředím Scratch včetně realizace příkladů z učebnice „Základy programování ve Scratch pro 5. ročník“.

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky 1. stupně ZŠ.

Z kapacitních důvodů je nutná registrace na stránce :https://map.ostrava.cz/udalosti/programovaci-jazyk-scratch-pro-1-stupen-zs-3/

Účast na semináři je pro Vás bezplatná.