On-line výuka ve střediscích volného času a domě dětí a mládeže

Zobrazit: On-line výuka ve střediscích volného času a domě dětí a mládeže

V době zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a dalších účastníků zájmového vzdělávání ve střediscích volného času a domu dětí a mládeže, které jsou příspěvkovými organizacemi města Ostravy, se výuka a činnost v těchto organizacích nezastavila.  Zájmové vzdělávání probíhalo dle možností online (tedy distančně). Praxe ukázala, že tato inovativní metoda výuky v oblasti volnočasových aktivit pro děti, žáky a studenty se uplatnila především v oblasti výukových programů, kroužků, sportovních lekcí, doučování, přípravy na další studium, apod., vše dle možností jednotlivých organizací. O danou výuku byl zájem i ze strany rodičů.

Pár aktivit, které se v současné době realizují ve SVČ a DDM Ostrava:

Dům dětí a mládeže Ostrava – Poruba

On-line výuka probíhala v hudebních kroužcích (hra na kytaru, ukulele a flétnu), probíhalo online doučování, byla tímto způsobem realizována příprava 2 soutěžních týmů na republikovou robotickou soutěž FLL (First Lego League), online soutěž v řešení šifer „O pohár DDM“ a realizace aktivit pro děti, která je umisťována na celostátní web.

Výuka hudebních kroužků – z přihlášených klientů do hudebních kroužků kytary, ukulele a flétny se do distanční výuky zapojily  2/3 dětí.

Doučování – největší zájem je především o matematiku pro ZŠ  a SŠ, český jazyk pro 1. stupeň ZŠ, angličtinu, fyziku, zeměpis a přírodopis. Online schůzky probíhají převážně 1 hod a vychází  z potřeb dětí a jejich rodičů.

Příprava na soutěž FLL – 2 soutěžní týmy DDM se připravují na republikové kolo robotické soutěže, jedná se o 10 dětí. Dětem byly zapůjčeny robotické stavebnice. Externí pedagog se s nimi online spojuje cca 4x týdně, kdy sestavují a programují roboty na soutěž.

Online soutěž „O pohár DDM“ – jedná se o soutěž v řešení šifer pro zájemce z řad veřejnosti. V teoretické části jsou vysvětleny principy, na kterých šifra stojí a praktická část je soutěžní, kde jsou namíchané šifry a podle obtížnosti označené hvězdičkou. Děti zasílají zpět jeho vyluštění. Soutěž bude probíhat až do června 2020. Vítězí účastník s nejvíc vyřešenými šiframi. Zveřejnili jsme již 4 pracovní listy.

Aktivity pro děti na webu – na web jsou umísťovány zajímavé aktivity pro děti, které mohou s rodiči nebo sami dělat doma dle jejich zájmu. Jsou uveřejňovány výtvarné, sportovní a jiné aktivity (např. hry, křížovky, omalovánky, hlavolamy), a to  jak ve formě pracovních listů, tak i zpracované jako video.  www.ddmporuba.cz

Středisko volného času Ostrava – Zábřeh

Formou online výuky realizuje 1x týdně gymnastiku, tréninkové výzvy SVČ  (nevíce dřepů apod.) a akce pro turisty. SVČ je krajským koordinátorem Fotbalu pro rozvoj. Akce Den Země proběhla online v měsíci listopadu pod názvem Podzim na Zemi. Vzniklo několik úkolových a motivačních videí, do kterých se zapojila široká veřejnost i MŠ. V současné době pracuje SVČ  na online šifrovačce, respektive detektivce, která bude v průběhu první poloviny prosince dostupná veřejnosti.  Zároveň jsou připravovány Vánoční akce (Dračí doupě, výtvarné workshopy a další), které zájemci najdou na stánkách www.svczabreh.cz

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

V období přísných epidemiologických opatření zaměřilo prioritně na realizaci odpoledních distančních výukových programů a tvorbu nabídky sdílených zájmových aktivit v rámci společného celostátního projektu SVČ a DDM – webového portálu www.mitkmjit.cz . Více než 50 výukových programů formou distanční výuky v aplikaci ZOOM bylo určeno žákům ostravských škol a zahrnovalo přírodovědu, pokusy, poznání kultury a historie města Ostravy, výtvarnou tvorbu a keramiku, etiku a společenskou etiketu, oblast bezpečnosti, workout a taneční pohybové aktivity.

Realizaci kroužků za osobní přítomnosti dětí plánuje toto středisko již na druhý týden v měsíci prosinec. Podařilo se nyní zpracovat a vydat další ročník vlastních publikačních sbírek Almanach žákovské poezie a Co máme na jazyku – sborník vítězných slohových prací okresního a krajského kola Olympiády v českém jazyce.

V nastávajícím období bude nabídka distančních aktivit rozšířena i o odborné workshopy a kreativní dílny, převážně s vánoční tematikou a také začne probíhat i v  prezenční formě. Na jaro má již středisko připraveno celkem 25 programů příměstských táborů 2021. www.svcoo.cz

Středisko volného času Korunka

V průběhu pandemie středisko realizovalo různé formy on-line komunikace pro účastníky zájmového vzdělávání formou zasílání příspěvků z různých zájmových oblastí, jako je výtvarné umění, keramika, včetně individuální přípravy žáků na střední a vysoké školy. Realizovali i online krajské  kolo soutěže MŠMT  „Středoškolská odborná činnost“ pro žáky středních škol v oblastech přírodních věd, zdravotnictví, filozofie, psychologie, pedagogiky, dějin apod. V listopadu 2020 byla uspořádána distančně konference pro studenty středních škol, která se zabývala různými vědními obory a tématy pro další motivaci studentů. Přednášky připravili renomovaní vědci, akademici, profesoři a středoškolští učitelé – např. webinář pod názvem „Neomylná věda“, kterého se zúčastnilo 168 studentů středních škol.  Studenti shlédli videa s  odbornými přednáškami např.“ Nejsme jako oni… vědecké podvody včera, dnes a zítra“, kterou připravil Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. nebo přednáška „Chaos v matematice“, kterou připravila Mgr. Zuzana Roth, Ph.D. z Matematického ústavu v Opavě.

Pro děti byly po celou dobu pandemie realizovány  online soutěže, hry a také probíhala příprava žáků na střední a vysoké školy v různých oborech. S dětmi ze zájmových útvarů bylo komunikováno  zejména přes sociální sítě a e-mailem a byla vytvořena  distanční nabídka formou videí a příspěvků. Děti se účastnily soutěží jako např. “O nejkrásnější dýni“, dále vyráběly adventní svícny, obdržely návody pro rybáře, jak chytnout kapra, pekly cukroví. Více na www.svc-korunka.cz