On line webinář: Rodina a dítě v normě a mimo normu

Datum: 23. 09. 2021
Čas: 16:00 - 18:00
Místo: online

ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU:

  • VYMEZENÍ NORMY, ZDRAVÉHO A PORUCHOVÉHO V RÁMCI RODINY A U DĚTÍ
  • NEZBYTNÉ A NADSTAVBOVÉ PODMÍNKY PRO ZDRAVÝ VÝVOJ DÍTĚTE A ZDRAVÉ FUNGOVÁNÍ RODINY
  • SOUČASNÁ RODIN, JEJÍ PROMĚNY A KONTEXT DOBY
  • NEJČASTĚJŠÍ A NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PORUCHOVÉ STAVY U DĚTÍ – ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU A MOŽNOSTMI ŘEŠENÍ
  • PROBLEMATIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS)
  • PROBLEMATIKA PORUCH POZORNOSTI A HYPERAKTIVITY (ADHD, ADD)
  • PROBLEMATIKA PORUCH CHOVÁNÍ (PORUCHY VÁZANÉ NA RODINU, SOCIALIZOVANÉ A NESOCIALIZOVANÉ PORUCHY)

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ WEBINÁŘE JE DISKUSE A REAKCE LEKTORŮ NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ.

Lektoři webináře:

PaedDr. Mgr. Věra Facová, MUDr. PhDr. Miroslav Orel, PhD.

URČENO PRO: PEDAGOGICKÉ A NEPEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, RODIČE A ZÁJEMCE Z ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/on-line-webinar-rodina-a-dite-v-norme-a-mimo-normu/

Účast na webináři je bezplatná.