Online seminář: Psychohygiena

Datum: 16. 12. 2020
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: seminář online

Obsah semináře:

V semináři budou účastníci seznámeni s působením rizikových faktorů na zdraví, se zaměřením na stresové faktory dnešní uspěchané doby. Povíme si o působení stresu a dalších podobných faktorů na fyzické a psychické zdraví člověka. Jedním z témat bude i možnost ovlivnění zdravotního stavu pomocí zdravého životního stylu. Budou uvedeny pozitivní účinky zdravé stravy a pohybové aktivity na psychické i fyzické zdraví člověka. Bude objasněn pojem psychohygieny, její cíle a možnosti práce v této oblasti. Účastníci semináře budou seznámeni s problematikou psychosomatických onemocnění. V rámci semináře si povíme o možnostech zmírnění účinků nadměrné zátěže, budou zmíněny základní relaxační techniky a práce s negativními pocity.

Lektorka semináře: Mgr. Anna Zatloukalová, Ph.D. – odborný vědecký pracovník Lékařské fakulty Ostravské univerzity – Centrum epidemiologického výzkumu

Seminář je určen pro zřizovatele, ředitele ZŠ a MŠ, ostatní pedagogické pracovníky.

Prosíme o registraci na vzdělávací akci na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/online-seminar-psychohygiena/