Online seminář: „Samoregulace versus sebeovládání dětí a dospívajících na jejich cestě životem“

Datum: 10. 02. 2021
Čas: 08:45 - 15:00
Místo: seminář online

Organizace semináře:

08.45 – 08.55             Registrace do on – line prostředí

09.00 – 10.15              Úvod do problematiky samoregulace –  základní pojmy, domény, mozek, nervové dráhy, praktické příklady, cvičení

10.15 – 10.30             Přestávka

10.30 – 11.45              „Seď rovně a soustřeď se!“ anebo co se to děje s námi s dítětem/žákem, praktické příklady, cvičení

11.45 – 12.45              Obědová přestávka, čas na regeneraci a plnění velmi krátkého domácího úkolu

12.45 – 14.00              Vývojové potřeby pro bezpečí a podporu samoregulace v prostředí školky a školy

14.00 – 14.10             Přestávka

14.10 – 15.00             Diskuse a  závěr

Anotace semináře:

Prakticky denně se ve své praxi rodinného a dětského terapeuta a při konzultacích s pedagogy setkávám s požadavky na děti resp. žáky, které nejsou schopny splnit.  Frustrace rodičů a pedagogů z nesplněných požadavků vede k narušení vztahů mezi dětmi a rodiči, učiteli a žáky, rodiči a učiteli, uvnitř pedagogických sborů. V dotčených vztazích resp. systémech narůstá stres, který se projevuje v konkrétních doménách (biologická, emoční, kognitivní, sociální, prosociální) rozhodujících pro úspěšný proces učení všech zúčastněných. 

Cílem semináře je zprostředkovat pedagogickým pracovníkům, coby pečujícím  srozumitelnou a praktickou formou podstatu samoregulace, prostřednictvím které se vyrovnáváme se stresem a regenerujeme. Jestliže si pečující osvojí umění samoregulace a předá jí dítěti/žákovi, může se dramaticky zlepšit jeho nálada, pozornost a koncentrace, rovněž tak flexibilita chování.   

Ukážeme si co se děje s dítětem resp. s žákem při požadavku „Seď v klidu a soustřeď se !“

Lektor: Mgr. Přemysl Mikoláš – psycholog a terapeut pracující ve školství ZŠ U Haldy, Ostrava – Hrabůvka a Dětský domov se školou Těrlicko – Horní Těrlicko;  ADAM – autistické děti a my Havířov.

Cílová skupina: seminář je určen pro ředitele ZŠ a MŠ, vychovatele, speciální pedagogy, školní psychology, pedagogy volného času, asistenty pedagoga a ostatní pedagogické pracovníky.

V případě Vašeho zájmu prosíme o registraci na vzdělávací akci na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/on-line-seminar-samoregulace-versus-sebeovladani-deti-a-dospivajicich-na-jejich-ceste-zivotem/

logo Map Ostrava