Online seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“

Zobrazit: Online seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“

Srdečně vás zveme na seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“, který se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskuteční on-line formou. Cílem semináře je seznámit pedagogy s odpovědností žáků a školy za způsobenou škodu a také obeznámení se s trestní odpovědností. Řešeny budou také přestupky a trestné činy, které se v oblasti školství mohou vyskytovat.

Seminář proběhne 10. 11. 2020 od 13:00 pod vedením lektorky Jany Orszulíkové. Počet účastníků semináře je omezen, proto v případě zájmu zašlete nejpozději do 6. 11. email na adresu krudyncova@ostrava.cz.