Online webinář: Jak pomoci dítěti k přirozenému přechodu z předškolního do základního vzdělávání

Datum: 21. 09. 2021
Čas: 16:00 - 18:00
Místo: online

Webinář představí rodičům, případně i prarodičům a ostatním rodinným příslušníkům, dětí předškolního věku, jak jim mohou pomoci k přirozenému přechodu z předškolního do základního vzdělávání. Budou představeny aktivity z každodenního reálného života, při kterých bude dítě ve společnosti svých blízkých postupně, v rámci svých individuálních schopností a možností „dozrávat“ až ke vstupu do základní školy.

Zabrousíme do oblastí jako jsou:

  • orientace ve svém okolí i širším světě,
  • příjímání a dodržování nastavených pravidel,
  • přijímání zodpovědnosti za sebe sama, za své chování a jednání,
  • učení se chybovat a hledat řešení,
  • zdravé sebevědomí i sebekritika.

Samozřejmě budou představeny i aktivity vedoucí k rozvíjení jednotlivých gramotností (např. čtenářské, matematické, přírodní, digitální apod.).

Webinář je vhodný pro rodiče dětí celého předškolního období, tedy již od tří let.

Lektorka: Mgr. Stanislava Korcová – působí jako ředitelka na Mateřské škole Ostrava-Moravská Ostrava, ul. Varenská.

 Účast na online webináři je pro Vás bezplatná a hrazena z projektu MAP ORP Ostrava II. 

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/pozvanka-na-online-webinar-jak-pomoci-diteti-k-prirozenemu-prechodu-z-predskolniho-do-zakladniho-vzdelavani/

Těšíme se na setkání s Vámi.