Online webinář – Jak žáky motivovat pro polytechniku a přírodní vědy: Seznámení s výukovým 3D softwarem

Datum: 19. 11. 2020
Čas: 13:00 - 17:30
Místo: webinář online

Jak se připravit na výuku v aktuální pandemické situaci a přitom motivovat žáky ke studiu náročné a obtížně představitelné látky? Webinář představí interaktivní 3D software pro výuku přírodních věd a technických předmětů. Nabídne praktické ukázky jeho použití v hodině a různé metody pro aktivaci žáků.

Webinář je určen především pro učitele přírodních věd a polytechnických předmětů  na 1. a 2. stupni ZŠ.

lektor: RNDr. Milada Teplá, PhD., Univerzita Karlova

RNDr. Veronika Balcarová, Jiráskovo Gymnázium, Náchod

Mgr. Michaela Půlpánová, ZŠ nám. Míru, Vrchlabí

Mgr. et Mgr. Martin Bukáček, Corinth

V případě Vašeho zájmu využijte prosím přihlašovací portál na našich webových stránkách:

https://map.ostrava.cz/udalosti/jak-zaky-motivovat-pro-polytechniku-a-prirodni-vedy-seznameni-s-vyukovym-3d-softwarem-3/ (přihlášení pro čas od 13:00-15:00)

https://map.ostrava.cz/udalosti/jak-zaky-motivovat-pro-polytechniku-a-prirodni-vedy-seznameni-s-vyukovym-3d-softwarem-4/ (přihlášení pro čas od 15:30-17:30)