Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

Zobrazit: Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

V pondělí 16. května se v Praze konalo nulté jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK). I když nový operační program dosud nebyl formálně ze strany Evropské komise (EK) schválen, MŠMT je připraveno vyhlásit výzvy ještě před dokončením schvalovací procedury. Důvodem je především strategický a systémový rozměr prvních výzev.

Šablony OP JAK jsou klíčovými výzvami v oblasti regionálního školství. Umožní další implementaci společného vzdělávání, posilování personálních pozic ve školství a rozvoj pedagogických pracovníků, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání a zajištění úspěchu pro každého žáka. Šablony cílí také na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem. Za ně se považují také ukrajinští běženci, kteří mohou být z šablon rovněž podpořeni.

ŘO OP JAK připravuje další sadu výzev ke schválení na dalším Monitorovacím výboru, který se uskuteční 23. června. Další informace o Operačním programu Jan Amos Komenský jsou k dispozici na webových stránkách OPJAK.cz.

Harmonogram výzev pro rok 2022, jeho strukturu a alokace naleznete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: https://opjak.cz/aktuality/tiskove-zpravy/operacni-program-jan-amos-komensky-vyhlasi-prvni-vyzvy/