OSTRAVA INSPIRUJE SVÝM KARIÉROVÝM PORADENSTVÍM NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH JINÁ MĚSTA

Zobrazit: OSTRAVA INSPIRUJE SVÝM KARIÉROVÝM PORADENSTVÍM NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH JINÁ MĚSTA

Dne 17.9.2021 se uskutečnila v Centru Pant konference VOLBA KARIÉRY V OSTRAVĚ
Rozvoj kariérového poradenství a jeho vliv na kvalitu vzdělávání na základních školách v ORP Ostrava
ZKUŠENOST A INSPIRACE

Konference byla příležitostí pro seznámení se s ostravskou zkušeností s rozvojem služeb kariérových poradců na základních školách.

Více než čtyři desítky hostů se v diskusi věnovaly tomu, jak vytvořit na školách vhodné prostředí pro činnost kariérových poradců z řad pedagogů školy anebo exkurzím u místních zaměstnavatelů, jako cestě k přiblížení trhu práce nejen pro žáky, ale také pro samotné pedagogy. 

Mezi hlavní témata konference patřila zejména odpověď na otázky proč rozvíjet kariérové poradenství již na základní škole, jak vypadá práce kariérového poradce, důvod podpory této pozice na školách a jak vnímají tuto spolupráci firmy a zaměstnavatelé…

Tuto unikátní iniciativu statutárního města Ostravy představila v úvodu náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. a vedoucí odboru školství a sportu Ing. Sylva Sládečková. Účastníci získali kontinuální informaci o tom, jak v roce 2018 vznikala myšlenka podpory vytvoření pozic kariérových poradců na základních školách ze strany statutárního města. Zdůrazněn byl rovněž význam každoročního příspěvku na financování pozic z městského rozpočtu a udržitelnost plynoucí z nezávislosti na jiných zdrojích, i roli Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s. (MS PAKT), který na realizaci projektu KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ OSTRAVA od začátku spolupracuje jako odborný garant a rozvíjí jeho obsah dle potřeb zapojených pedagogů.

„Na začátku jsme vedení škol vysvětlovali náplň pozice kariérového poradce a její význam pro žáky a jejich rodiče, také spolupráci s kolegy nejen v rámci školních poradenských pracovišť, ale celého pedagogického sboru školy. Teď už si troufnu říct, že se nám daří v tomto měnit myšlení, a že ta změna přináší konkrétní výsledky“, hodnotila aktivity projektu vedoucí odboru Ing. Sládečková.

O své konkrétní autentické zkušenosti z ostravských základních škol (ORP Ostrava) se podělili i 3 kariéroví poradci:
*Ing. Eva Nyklová, kariérová poradkyně, ZŠ Ostrava Vítkovice, Šalounova 56, p.o.
-přiblížila svou zkušenost jak se jí daří pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami k rozhodnutí o pokračování ve studiu na střední škole a výběru budoucí profese, i to, jak za tím účelem využívají navázané spolupráce s neziskovými organizacemi na území města.

*Mgr. Ivana Štruncová, kariérová poradkyně, Základní škola, Ostrava-Poruba, Ivana Sekaniny 1804, p.o.
-kariérová poradkyně, která nevykonává zároveň roli výchovného poradce, hovořila o tom, jak budovala prostor pro poradenské aktivity v rámci školy, a jak důležitá je podpora vedení i kolegů, i o tom, jak forma online konzultací v minulém školním roce vytvořila zcela nový prostor pro témata spojená s volbou profese nejen u žáků, ale také u jejich rodičů.

*Mgr. Zuzana Štrbáková, kariérová poradkyně, ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace
-hovořila o tom, jak se jí daří zahrnout aktivity spojené se sebepoznáním, sebeprezentací, seznamování se s profesemi a plánováním či rozhodováním také do výuky a náplně nejrůznějších projektových dnů pro mladší žáky 2. stupně, ale také pro žáky 1. stupně.

Ve všech prezentacích zazněl význam získané důvěry ve vztahu s žákem či jeho rodičem, dobré znalosti zázemí i osobnosti žáka a možnosti pracovat s ním kontinuálně napříč ročníky.

Mgr. Eva Štefková, Ph.D., v roli garanta projektu za MS PAKT, ve své prezentaci v detailu shrnula formy podpory, které poradci v rámci spolupráce dostávají a upozornila také na novinky v podobě nástroje pro sebehodnocení dovedností pro řízení kariéry u žáků, který usnadní poradcům vyhodnocování svých aktivit, a také sady aktivit pro skupinovou i individuální práci s žáky s názvem INSPIROMAT, které k rozvoji těchto dovedností žáků vedou.
„Spolupráce s 33 školami v Ostravě se za dobu realizace projektu dotkla již více než 2000 žáků formou individuálních konzultací jejich profesní volby a více než 4000 žáků formou skupinových tematických aktivit během výuky. Navíc máme vytvořeny kapacity a know-how, které nám umožňují tato čísla v budoucnu významně navyšovat“, uvedla Eva Štefková.

V diskusi byly díky zájmu účastníků otevřeny technické aspekty projektu, probíraly se výhody poskytování služeb kariérového poradenství na školách přímo poradci z řad pedagogů, i možnosti jejich rozšíření na více škol v kraji s využitím dalších zdrojů v území.  

V odpolední části proběhla panelová diskuse se zástupci zaměstnavatelů organizujících pro žáky exkurze. Ivana Němcová, senior HR specialista ze společnosti TietoEVRY/Tieto Czech s.r.o., Martina Gulas, HR Business Partner z ITT Holdings Czech Republic s.r.o. a Kamila Plisková, manažer vzdělávání z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě společně hodnotily nároky na přípravu exkurzí a možné přínosy pro jejich organizace, srovnávaly zkušenosti s on-line exkurzemi a klasickými exkurzemi na místě, cílovou skupinu dětí ze základních škol a starších dětí a studentů. Nabídly také možnost realizace exkurzí pro pedagogy. Potvrdily, že exkurze pro základní škol nabízejí hlavně kvůli budování obecnějšího povědomí o činnosti v odvětví a profesích, o významu znalosti angličtiny pro uplatnění, nebo pro bourání některých stereotypů spojených s technickými profesemi, ale především kvůli tomu, aby více mladých lidí v Ostravě zůstávalo, i proto, že zde naleznou práci, která je bude bavit.
Toto je také zájem statutárního města vyjádřený minimálně v platném strategickém plánu rozvoje města fajnOva, na který KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ OSTRAVA rovněž navazuje.

Konference byla rovněž vysílána online, ze záznamu je k dispozici prostřednictvím níže uvedených odkazů:

https://www.youtube.com/watch?v=WE-14jG0MSI
https://www.youtube.com/watch?v=vyi2N_l8uhQ

Prezentaci z konference naleznete ZDE.

Konference byla realizována za podpory statutárního města Ostravy, Moravskoslezského Paktu zaměstnanosti, z.s., a projektu MAP ORP Ostrava II.