Ostrava myslí podporu kariérového poradenství vážně!!!

Zobrazit: Ostrava myslí podporu kariérového poradenství vážně!!!

Kariéroví poradci potřebují nejen odbornou metodickou podporu, ale především prostor na realizaci aktivit s žáky a jejich rodiči.
Příspěvek města na financování této pozice zapojených škol byl schválen radou města dne 19.1.2021.

Rada města schválila příspěvky školám na podporu pozice kariérového poradce. S pilotním projektem pokračujeme i letos, a to již na 33 školách.
Jedeme online, covid nás nezastaví. Více informací k projektu získáte na stránkách MS Paktu; a samozřejmě na www.talentova.cz,“
uvedla náměstkyně primátora pro školství a sport Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

https://www.facebook.com/MSPakt/