Ostrava podpořila „Letní kempy 2021“

Zobrazit: Ostrava podpořila „Letní kempy 2021“

Město Ostrava reagovalo na nutnost minimalizovat negativní dopady pandemie COVID-19 na žáky plnící povinnou školní docházku v důsledku sociální izolace a dlouhodobé distanční výuky na školách, podpořením aktivit na obnovení pracovních a studijních návyků, zájmu o vzdělávání, duševní pohodu a zdraví dětí, včetně opětovného podpoření jejich pohybových aktivit.


Vhodnou možnosti, jak dosáhnout plnění těchto ukazatelů, byla podpora doučování ostravských dětí ZŠ o letních prázdninách, a to jak ze strany jejich kmenových škol, tak ze strany neziskových organizací a propojení formálního a neformálního vzdělávání dětí formou příměstských táborů realizovaných základními školami, středisky volného času a domem dětí a mládeže. Z tohoto důvodu se i střediska volného času a dům dětí a mládeže, které jsou příspěvkovými organizacemi města, zapojili do výzvy MŠMT „Letní kempy 2021“.

Podmínkou poskytnutí dotace v rámci výzvy „Letní kempy 2021″ je uspořádat za každou organizaci – SVČ, DDM 4 letní kempy formou příměstského tábora, v rozsahu min. 40 hodin, a to po dobu 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Dětem bude v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim, přičemž za letní kemp nebude vybírána úplata. Vzhledem k maximální výši poskytnuté dotace ze strany MŠMT pro žadatele typu SVČ/DDM, bylo nutné aby město Ostrava, jako zřizovatel těchto organizací, tyto letní kempy dofinancoval částkou ve výši 90 tis. Kč.

Letní kempy a další pobytové a příměstské tábory se uskuteční ve:
Středisku volného času Ostrava, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Středisku volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace